หน้าหลัก

About
 

                 

 

  ตรวจสอบเงินเดือน   เงินเดือนย้อนหลัง   เปลี่ยนรหัสผ่าน   ข้อมูลส่วนตัว   กราฟเงินเดือน   ดาวน์โหลด (คู่มือ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจินตนา ดงใจ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-556158


พัฒนาและออกแบบโดย


ชื่อ-สกุล : นายสมยศ  ศรีหานนท์ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด : ฝ่ายแผนงานและนโยบาย 

Web : http://plan.reru.ac.th

E-mail : somyot.srisongkram@gamil.com