แนะนำให้ใช้ Google Chrome
หน้าจอ 1920 x 1080

ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK

คู่มือ